subheader_диджитал сайнидж

Наука и образование

Недостатъчно място за информацията? Просто преминете към EMOCION

EMOCION – Визия за образователни организации

 

 

През последните няколко години дигиталната медия (диджитал сайнидж системата) стана част от интериора на образователните институции без значение дали са училища, университети или специализирани центрове. Тя е основен източник на информация и свързващо звено между администрацията и учениците. Най-често е използвана за ориентиране (т.нар. „wayfinding“) в големи университетски комплекси; в помещенията, предназначени за храненe – под формата на дигитални менюта; в коридорите и фоайетата – във вид на информационни табла и др. Всяко едно от тези приложения води след себе си конкретни ползи.

 

Преди да се пристъпи към такава инвестиция трябва да се вземат предвид 4 ключови неща: дали основната функция на системата ще бъде да осъществява комуникацията между учители/преподаватели и учащи? Дали ще се използва като средство за упътване в рамките на кампуса? Дали ще има връзка към пожарогасителната, алармената система, уеб сайта или друг вид системи? А би могла да е комбинация от трите.


Медийният канал е комбинация от структурирана информация и мултимедийно съдържание, предназначени за излъчване на определна група крайни устройства – дисплеи, киоски или друг вид.