информационна_сигурност

Структурата на РИСК Електроник Груп се разпростира в цялата страна.

Структурата на РИСК Електроник Груп се разпростира в цялата страна. Централното управление на фирмата се намира в гр. София, където се разполагат администрацията и отделите „Маркетинг и търговия“, „Изследвания и развитие“, „Технически сервиз“ и „Системна поддръжка“.

 

Във Варна компанията притежава самостоятелна сграда с офисно помещение, магазинна част и сервизен отдел по системна и техническа поддръжка.

 

Като неразделна част от структурата във всеки областен град фирмата има поне един служител системен инженер, позициониран в офис.

 

Тази структура и организация ни осигуряват възможност за изпълнение на договори с национален мащаб и същевременно за поддръжане на специфичните нужди на клиентите ни по места.

 

Длъжностно лице по защита на данните

Людмила Кисьова

e-mail: Ludmila.Kissiova@risk.bg

тел: (+359 2) 9175 426