subheader_print-management

Мрежова инфраструктура с безжична връзка

Все повече се залага на мобилните и безжични мрежи. Техните предимство и до голяма степен удобства са неоспорими. Проектирането и изграждането на висококачествена безжична (WLAN) мрежа е процес изискващ редица предварителни дейности. Базирайки се на 6-стъпков модел и специфичните изисквания на бизнеса (клиента) се изготвя конкретен сценарий за имплементация – оценяване, проектиране, верификация/тестване, внедряване, оптимизация, управление. Партньорите ни (доставчиците на устройства, с които работим) в тази област са с богат опит в изграждането на WLAN мрежи при всевъзможни сценарии като на пример: стадиони, цели градове, пренос на видео сигнал, железопътен транспорт, обособени кампуси.

 

Риск Електроник предоставя също така услуги по предварително консултиране клиентите си с цел подобряване на ефективността при планиране на безжична мрежа, рационализиране на процеса на проектиране, и в крайна сметка намаляване на разходите по изграждане на мрежата.

 

 

СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРА
Риск Електроник използва 6-стъпков модел съобразен с изискванията на клиента.
МНОЖЕСТВО СЦЕНАРИИ
Голям брой оптимизирани сценарии за имплементиране на WLAN мрежа с възможности за модифициране според желанията на клиента.
ВИСОКОЕФЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ
Риск Електроник осъществява високоефективно планиране на безжични мрежи използвайки, стандартизирани инструменти за проектиране и имплементиране. В това число за обследване на физическата среда и инструменти за симулация, с цел намаляване на разходите за внедряване, управление и опериране.