subheader_consulting

Digital Mastery

В какво се изразява т.нар. Digital Mastery?

 

Инвестициите в дигитализация са неизбежни, но не могат да изведат компанията напред без непрекъснато управление на процесите, свързани с това. Така се заключават два основни определящи фактора за степента на дигитална зрялост, а именно – внедрени технологии и умението за управлението им. Практиката показва, че това, което инвестираш има значение до определен момент, а как използваш тази инвестиция е ключът към успеха. Лидерството е това, което превръща технологиите в трансформация. Именно затова тя трябва да бъде налагана отгоре надолу, за да бъде определена посоката, да бъде следена визията, чрез овластяване на служителите и трансформиране на вътрешните бизнес процеси.

 

 

 

Начинаещите често намират оправдание в правните регулации и чакат да видят примери на някой, който вече се е престрашил да го направи;

 

Модернистите са едни от първите и инвестират в последен писък на технологиите, но без да променят това, което седи зад тях. По този начин не съумяват да извлекат максимума от инвестицията. често имплементирайки много различни съвременни технологии без ясна визия за техния принос в конкретните процеси на компанията;

 

Консервативните са твърде предпазливи и са концентрирани върху това всяка дигитална инвестиция да е добре обмислена и координирана. В стремежа си да не допуснат грешка, която да им коства време и средства те не успяват да постигнат напредък;

 

Дигиталните мастъри (Digital Masters) са на върха и при двата показателя, което ги извежда напред с финансови резултати пред всички останали.