subheader_print-management

Видеоконферентни системи

 

Споделянето на документи, работни екрани, презентации, интерактивно съдържание при конферентната връзка позволява участниците бързо и лесно да усвоят ключова/нова информация. Асинхронната работа с файлове предоставя на участниците възможност за разглеждане на документи/презентации без да се налага изчакването на останалите участници. Този тип комуникация може да се използва не само в рамките на организацията, но и в сътрудничество с партньори, заложили на подобно решение.

 

Възможност за включване на широка гама от крайни устройства (компютри; мобилни, IP, видео телефони; HD камери и дисплеи) улеснява споделянето на разнородна информация. Служители на организацията в различни локации могат да осъществят комуникация лице в лице, което би спомогнало за ограничаване на разходите за пътувания.

 

Риск Електроник предлага услуги по планиране/проектиране и имплементиране на видеоконферентни системи, базирани на опита, и дългогодишните партньорства с доказани производители в областта. Благодарение на оптимизиран дизайн, клиентите могат да разчитат на кратки срокове за внедряване, осигуряване на гладко разгръщане на системата, и в резултат – бърза възвръщаемост на инвестицията.

 

 

ОПТИМИЗИРАН ДИЗАЙН
Комплексното обслужване, което предлага Риск Електроник спомага за намаляване на разходите по проектиране и изграждане на видеоконферентни системи.
ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ РЕСУРСИ
Риск Електроник предлага водещи в индустрията инструменти, опитни служители и изградените си партньорски връзки за бързо и гладко внедряване.
БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА
Идентифицирането и отстраняването на рискове при проектирането осигурява нормалния процес по разгръщане на системата в кратки срокове, позволяващ по-бързата възвръщаемост на инвестицията.