subheader_projects

Дигитален музей

 

 

 

Услугите ни по дизайн имат своя собствена марка SFERA escape™. На уеб сайта ни sfera.bg можете да разгледате какво правим и някои от нашите изпълнени проекти.

 

 

 

Идеята за създаване на музея, така както го познаваме в наши дни е да провокира любопитство, да предизвиква дискусии, да генерира нов поглед по общозначими теми, да изгражда мост от ми- налото към настоящето и да кара посетителите да осмислят отпечатъка върху него и в частност върху всеки един от нас.

 

Мисията на музеите е образование, а образованието представлява начин да разбереш себе си в контекста на целия свят. Увеличаването на въздействието върху посетителите, оптимизиране на лостовете за влияние на музея върху умовете и сърцата им, където де факто се случва образованието.