информационна_сигурност

Проектиране

 

Предпроектното изследване включва проучване и анализ на конкретната сфера. Систематизиране и изготвяне на йерархична структура на задължителните елементи и информация. Преценка и подбор на подходящия метод за визуализиране на идеята в рамките на медията.

 

Какво представлява дигиталната медия като информационно-комуникационна система?

 

В семиотичен план, информационно-комуникационната система се подчинява на пространствена организация, текстови съобщения (типография на заглавни, основни и допълнителни текстови съобщения), картинни съобщения (символи и знаци, планове и 3D схеми, фотоизображения, видео).

 

Ние сме убедени, че за успешната професионална визия на медийното съдържание от решаващо значение са професионалните компетенции, които следва да притежава графичния дизайнер.