информационна_сигурност

Информация и данни

В този слой са описани различни решения за криптиране на данни, информация, цели дискове или дялове. Като част от съдържанието му са включени и решения за архивиране и създаване на резервни копия за всички важни данни и информация.

 

Криптиране - шифроването на данни преобразува данните от четлив, чист текст в нечетим, кодиран формат - шифротекст. Потребителите и процесите могат да четат и обработват криптирани данни само след като бъдат декриптирани. Ключът за дешифриране е таен, така че трябва да бъде защитен срещу неоторизиран достъп.

 

Архивиране - архивирането на данни представлява идентифициране на данни, които вече не са активни и преместването им от работните системи в системи за дългосрочно съхранение. Архивните данни се съхраняват, така че по всяко време да могат да бъдат върнати в експлоатация. Чрез този метод големината на данните се намалява без това да оказва влияние върху тяхното съдържание.

 

Резервни копия – това са копия на важни данни, които се съхраняват на алтернативно място, така че да може да бъдат възстановени, ако бъдат изтрити или се повредят. В зависимост от това колко често се променят данните, колко са ценни и колко време е необходимо за създаване на резервно копие, се определя колко често да се създават такъв тип копия.