subheader_digital-signage

Общ преглед

Буквалният превод на “digital signage”, без познаване на тази технология в дълбочина, води до заблуда, че само се заменят добре познатите хартиени рекламни постери с екрани. Всъщност това е само една от многото функционални възможности на една Нова Дигитална Медия (НДМ).

 

НДМ представлява съвкупност от цифрови технологии и мултимедийно съдържание. Това на практика е един информационен център, предлагащ интерактивност и разнообразно мултимедийно съдържание адресирано към конретен контингент от хора, в точно определено време и място. Видимата част на една такава система е съвкупност от различен тип и набор от екрани, видео терминали, разпръснати в различни локации. Всички екрани са задължително свързани в мрежа, като съдържанието, което те визуализират, се управлява централизирано и в реално време.

 

Нова Дигитална Медия намира приложение на всяко място, където има голям поток от хора – търговски обекти, здравни заведения, образователни организации, транспорт, заведения за хранене, хотели, казина, автосалони, административни учреждения и много други. За всяко приложение НДМ предлага редица ползи и предимства.

 

 

Търговски обекти   Образователни организации
  Здравни заведения   Хотели и казина
Автомобилна индустрия   Транспорт
Ресторанти и заведения за бързо хранене   Правителствени и административни обекти

 

 

Ние предлагаме цялостно решение за внедряване на Нова Дигитална Медия – изграждане на инфраструктурата, създаване на съдържание, дистрибуция и управление на съдържанието, поддръжка на софтуера и хардуера на системата
 
Изграждане на инфраструктурата
Ние консултираме нашите клиенти за разположението на екраните и изграждаме цялостната инфраструктура. Изборът на тип екрани е пряко зависим от режима на тяхната работа, както и от разположението им. Има възможности за изграждане на системи, както в затворени помещения, така и на открито.
 
 
Създаване на съдържание
Мултимедийното съдържание е от ключово значение за ефективността на НДМ. При първоначалното стартиране на системата ние изготвяме набор от шаблони, които след това лесно могат да се модифицират от локалните администратори.
 
Дистрибуция и управление на съдържанието
С помощта на софтуера “Emocion Studio” ние можем да изградим график, в кой определен момент, на кой екран, дадено мултимедийно съдържание да бъде визуализирано.
 
Поддръжка на софтуера и хардуера на системата
Софтуера, който управлява цялата система, се поддържа от централата на Риск Електроник в София. Ако е необходима намеса при клиента на място, ще бъдете посетени от нашите системни инженери. Фирмата разполага с поне един наш служител – системен инженер във всеки областен център на страната.