subheader_consulting

Лидерските умения

Предпоставка за добро начало на промяната е създаването на дигитална визия, която от най-високите нива в компанията да се спусне към по-ниските. Това е и единственият истински работещ вариант при реализиране на значителни промени. 

 

Как ние ви помагаме да изградите дигиталната си визия

 

Запознаваме ви с най-новите дигитални практики, които биха могли да бъдат възможност или заплаха за вашата индустрия или компания.

Идентифицираме bottlenecks* или headaches* в компанията ви, които са резултат от стари технологии и търсим решение на проблема чрез дигитални технологии.

Определяне кои стратегически цели ще останат стойностни в дигиталната ера.

Помагаме ви да изградите завладяваща и трансформираща дигитална визия.

Създаваме заедно с вас достатъчно конкретна дигитална визия, която да дава насока на служителите и същевременно да им дава гъвкавоста да надграждат над нея.

Визията трябва да определя едновременно намерението и изхода.

 

Предизвикателствата, които ви помагаме да посрещнете по време на пътешествието, наречено дигитална трансформация

 

Безспорно залагането на ясни цели, очаквания, които да комуникират с визията са задължително условие за постигането на по-добри резултати. Последните пряко зависят от управлението на процеса по трансформация чрез:

 

Свързаност в организацията – използването на дигитални технологии, за да бъде възможно всеки един от тях да се включи и да съдейства.

 

Насърчаване на отворени разговори за целите на стратегическия диалог, в който всеки да има възможност да играе роля в подобряване на визията.

 

Crowdsource* – използване на отворената ангажираност за съвместно намиране на решения.

 

Комуникацията между ИТ и бизнес лидерите

 

Постигането на digital mastery изисква обединяване на усилията на представителите на бизнеса и ИТ екипите чрез конструктивен диалог в процеса на трансформацията. Необходимо е и взаимно уважение и доверие, силна връзка между двете страни, което да допринесе за обединяване на знанията за продукти, клиенти, технически и организационни познания. В много компании именно комуникацията между тези две звена изглежда по-скоро като неуспешен брак отколкото като гладко функциониращо партньорство.

 

Когато лидерството по отношение на технологиите е слабо, всичко се превръща в една много рискова битка. 

 

Истинският принос на дигиталната трансформация идва не от първоначалната инвестиция, а от продължителното по-нататъшно усилие за разгръщане на възможностите да увеличат приходите, да намалят разходите или да допринесат по друг начин. Първоначалните инвестиции са основата, върху която се надграждат допълнителни стратегически инвестиции.