subheader_projects

Проекти

Акушеро-гинекологична болница „Света София“

Дигитална медия „Емосион“ в I-ва акушеро-гинекологична болница „Света София“

МБАЛ „Събо Николов“

Интеграция на дигитална медия „Emocion“ в МБАЛ „Събо Николов“