subheader_projects

Проекти

Банка Ти Би Ай

Интеграция на дигитална медия „Emocion“ в банката създава възможности за таргетирани продажби и бърза реализация на промоции.

Банка ДСК

Интеграция на дигитална медия „Emocion“ в банката създава възможности за таргетирани продажби и бърза реализация на промоции.