subheader_projects

Проекти

3D моделиране, прототипиране и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката

Доставка и гаранционно обслужване на оборудване за нуждите на лаборатория