subheader_about

Политика и условия

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД

 

РИСК Електроник е фирма с високотехнологична насоченост, чиято стратегия е да бъде сред първите, предлагащи иновативни ИТ решения съобразени с изискванията на българския пазар в унисон със световните тенденции и добрите практики без да допуска компромис с качеството. Това изисква:

 

  • високо ниво на квалификация на служителите;
  • насочеността към клиента;
  • спазване на изискванията на приложимите нормативни актове;
  • управление на риска за бизнеса;
  • мониторинг и контрол на процесите и своевременни действия;
  • много добре организирана структура;
  • прилагане на иновативни технологии.

 

Работната среда за здраве и безопасност при работа в РИСК Електроник ООД е в съответствие с нормите определени от ЕС и националното законодателство.

 

Ръководството на фирмата се ангажира с изграждане, поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001, за постигане на по-добри финансови резултати в съответствие със стратегията на РИСК Електроник.

 

Политиката на организацията ни е да третираме всички възникнали казуси с клиентите ни с уважение, поради което полагаме усилия за разрешаването им в дух на партньорство и разбирателство. В случай че понякаква причина това не бъде постигнато споровете могат да бъдат разрешавани от компететния българския съд, както и органите за алтернативно разрешаване на спорове www.kzp.bg и онлайн платформата за разрешване на спорове ОРС.