subheader_about

Политика за защита на личните данни

Уеб страницата risk.bg е собственост на РИСК Електроник ООД. Във връзка с потреблението на сайта компанията събира и съхранява за ограничен период от време получените с изричното съгласие на патребителите лични данни. Политиката е в унисон с изискванията на европейската директива регламент 2016/279. Типът на съхраняваните данни, начинът им на събиране, обработка и съхранение е описан в регистър за интернет сайта.
 
СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата „Политика за защита на личните данни“ и всички приложими законови разпоредби администраторите на сайта могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Когато изпращате запитването си до нас чрез формата на сайта ни https://www.risk.bg/bg/contacts/support ние събираме следната информация: име, електронен адрес и телефонен номер, които да ползваме, за да можем да отговорим на вашето запитване.

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Обработваме личните Ви данни, за да отговорим на направеното от вас запитване.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

 

РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

В дадени случаи, които изисква изпълнението на задълженията ни към клиентите или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

ЦЯЛОСТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане като попълните формата на сайта ни https://www.risk.bg/bg/contacts/support .
В едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.