subheader_about

Екип

Повече от 90% от нашите служители имат университетско или политехническо образование. Много от тях имат степени магистър или Ph.D.

 

Допълнително образование: ние инвестираме в развитието на нашите служители.

Екип: опитен екип със средна възраст от 48 години.

 

Нашият екип е мотивиран от желанието да даде най-доброто качество на клиентите. Ентусиазъм за нови неща, които изискват проекти и индивидуално развитие, които на свой ред да допринесат за знанията им. В РИСК Електроник сътрудничеството е основано на взаимен респект – това създава атмосфера на креативност и конструктивен обмен на идеи.

 

 

JordanKissjov JordanKissjov
GeorgiKissjov GeorgiKissjov
LudmilaKissjova LudmilaKissjova
JulianaMitova JulianaMitova
DeyanSedlarski DeyanSedlarski
NikolayHristov NikolayHristov
StoilPishtalov StoilPishtalov
DanielaTopolska DanielaTopolska