subheader_service

Общ преглед

 

Риск Електроник ООД е с 25 годишен опит в сферата на ИТ технологиите и е една от водещите фирми на българския ИТ пазар, предлагаща висококачествени продукти, услуги и решения. Усилията на фирмата са фокусирани в предлагането на комплексни решения, насочени към оптимизиране функционалноста на ИТ системите и цената за притежанието им (TCO). Фирма Риск Електроник има богат опит в поддръжката на ИТ структури с различен мащаб в цялата страна.

 

Фирма Риск Електроник обслужва клиентите си с помощта на своята разпръсната структура с централно управление. Фирмата разполага със сервизни центрове във всеки областен град, които се управляват от отдел поддръжка, намиращ се в централата в София. Запитванията се изпращат в централата, която после разпределя работата между оператори от отдел "Поддръжка" и системни инженери отговорни за конкретния регион. Нашия опит показва, че над 95% от възникналите проблеми може да се решат дистанционно, а в останалите е необходима физическа намеса. Така организирана сервизната структура позволява решаването на проблемите във възможно най-кратък срок.

 

Фирма Риск Електроник предлага на клиентите си два варианта на обслужване, в зависимост от това дали е сключен абонаментен договор за поддръжка. При сключване на абонаментен договор клиентите имат не само значително ценово предимство, но и възможност за превенция на проблемите посредством про-активна защита и инвентаризация на технологичните активи.