„РИСК електроник” внедри система за интелигентно сметосъбиране в община Свиленград

„РИСК електроник” внедри система за интелигентно сметосъбиране в община Свиленград

May 01, 2024

 

 

РИСК електроник внедри система за интелигентно сметосъбиране в община Свиленград

 

Георги Кисьов, заместник-управител по развойната дейност на „РИСК Електроник”

 

 

 

Георги Кисьов е заместник-управител по развойната дейност на „РИСК електроник”. Специалист е в проектиране на ИТ решения и стратегическо планиране. Завършил е информатика в KIT - Karlsruhe Institut of Technology в Германия.


Представете накратко компанията и мотивите ви да навлезете в бизнеса за интелигентно сметосъбиране.

 

Вече 30 години „РИСК електроник” предлага иновативни ИТ решения, съобразени с изискванията на българския пазар и в унисон със световните тенденции и добрите практики. Преди повече от пет години компанията положи усилия да разработи направление „Интернет на нещата”, имаме различни реализирани проекти в тази сфера, а интелигентното сметосъбиране като част от това направление беше естествено продължение на нашия стремеж към налагане на направление „Интернет на нещата” на българския пазар.

 

 

Наскоро изпълнихте и завършихте пилотния си проект за интелигентно сметосъбиране в град Свиленград, бихте ли разказали какво включва проектът?

 

Системата за интелигентно сметосъбиране, която внедрихме в община Свиленград, включва три пилотни района - зони с еднофамилни къщи и такива с многофамилни жилищни сгради в град Свиленград и две от селата в общината - с. Капитан Андреево и с. Генералово. Пилотният проект включва само съдове за битов отпадък. Поставени са RFID тагове за идентификация и паспортизация на съдовете, монтирани са и ултразвукови сензори за обем на част от кошчетата. Също така са монтирани гравитационни ключалки върху сметосъбиращите съдове, които ограничават използването им от неоторизирани лица.

 

Сметосъбиращите камиони са оборудвани с компютър, както и със система за претегляне на генерирания отпадък, която играе главна роля в определянето на такса смет на принципа „плащай, колкото изхвърляш”, което ще се въведе в началото на 2025. Компютърът предава събраните данни от всички устройства към софтуера в реално време, a информационната платформа, разработка на „РИСК електроник”, дава възможност и на гражданите от пилотния проект да следят тези данни, които се отнасят за тяхното домакинство.

 

Тук е моментът да кажа, че работим с доказани европейски производители с много опит и реализирани проекти в целия свят.

 

 

На какъв етап функционира пилотния проект в община Свиленград към момента и можете ли го обявите за успешен?

 

Проектът е реализиран в неговата максимална функционалност, каквато е дефинирана и е придобит много опит. В хода на работата са констатирани различни особености и специфики, отстранени са редица технологични, културни, експлоатационни проблеми. Да, проектът в община Свиленград е завършен, работещ и е първи успешен проект за „РИСК електроник” в сферата на интелигентно сметосъбиране с изчисляване на такса смет на принципа „плащай, колкото изхвърляш”.

 

Какво трябва да знаят българските общини, които се подготвят да внедрят подобна система?

 

Важно е българските общини да бъдат информирани за целия процес, важно е да съберат информация в детайли за всички налични активи. Например сметосъбиращите камиони имат ключова роля при интегрирането на такава система. Те трябва да се оборудват с прецизна техника, а голяма част от тях са купени на старо и макар да могат да изпълняват сметопочистващата задача и да обслужват съдовете, камионите не са подготвени за монтиране на това оборудване и те трябва да се преработват. Това може да доведе до значително увеличаване на срока за изпълнение на проекта и съществена промяна в бюджета и трябва да се предвиди предварително. Затова трябва да се задели време, ресурс и енергия за събиране на информация преди съответната община да пристъпи към бюджетиране, определяне на срок за изпълнение и обявяване на проект от подобен тип.

 

 

Какви са ползите за гражданите от въвеждането на принципа плащай, колкото изхвърляш? А какви са ползите за общините?

 

Ползите за гражданите могат да се обобщят с наименованието на принципа, който предстои да се въведе, а именно „плащай, колкото изхвърляш”. Те имат възможност да участват активно в този процес и да намалят таксата си смет. Разбира се, те трябва да преосмислят начина си на генериране и изхвърляне на боклук.

 

Гражданите, които живеят в чужбина например, досега са били ощетени от настоящия начин на формиране на такса смет, защото не генерират и не изхвърлят боклук. А други изхвърлят много и различен тип боклук в съдовете за битов отпадък, включително строителни отпадъци, а плащат такса смет на базата на данъчна оценка на имота си. С въвеждането на принципа „плащай, колкото изхвърляш” те ще имат стимул да регулират процеса и крайния резултат.

 

Освен че ще спазят закона, който предстои да се приеме през 2025 г., за общините ползите ще бъдат не само от въвеждане на принципа „плащай, колкото изхвърляш”. С внедряване на система за умно сметосъбиране и дигитализацията на процесите по сметосъбиране в облачно базирана интелигентна система за управление на отпадъците общините могат да извършват картографиране на инфраструктурата на отпадъците, графици за събиране и маршрутизиране, управление на автопарка, стратегически решения, отчети, както и мониторинг на отпадъците в реално време, да наблюдават и планират ежедневните дейности по управление на отпадъците.

 

Всичко това води до намаляване на общите разходи за събиране на отпадъци с най-малко 30% и намаляване на въглеродните емисии до 60% в градовете според добрите практики в много европейски страни.

 

 

Какви са най-важните цели и приоритетите ви за бъдещето в този бизнес?

 

Умното сметосъбиране е актуална тема, но един важен аспект придобива все по-голяма важност. В България от години се говори за промяна в модела за изчисление и плащане на услугите по управление на отпадъци. От плащане, базирано на данъчната оценка на имота, както е в момента, ще се промени към плащане на база изхвърленото количество боклук или така нареченият принцип „плащай, колкото изхвърляш”. Основната ни цел е да реализираме този модел и да го направим достъпен и работещ за всяка община. Разработката ни на информационния портал Smart Waste за община Свиленград положи началото към осъществяването на тази цел. Порталът позволява както на гражданите да следят в личните си профили данните от измереното количество отпадък от зачислените им съдове и текущата такса смет, така и на служителите от общината да използват общите данни за необходимите им справки и анализи. В портала сме заложили методиката и формулите, предоставени от община Свиленград, по които ще се пресмята автоматично такса смет на всяко домакинство от пилотния проект на базата на претегленото количество отпадък. Ние сме готови да персонализираме информационния портал за всяка отделна община в съответствие с определения от тях метод на пресмятане и да го съобразим с техните конкретни нужди и желания. В заключение бих обобщил, че сме напълно готови да посрещаме предизвикателствата заедно с българските общини.

Сподели статията: E-mail