subheader_news

EMOCION – Система за управление на човекопотока – EMO-Q

Aug 17, 2016
Разгледайте нашата брошура, за да разберете значението на дигиталната медия и възможностите за приложение и реализация.

EMOCION – Концепция за дигитални преживявания в банковия сектор

Aug 03, 2016
Разгледайте нашата брошура, за да разберете значението на дигиталната медия и възможностите за приложение и реализация.