Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Aug 04, 2020

Проект и главна цел: ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВАПОМОЩ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент: РИСК Електроник ООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 04.08.2020 г.
Край: 04.11.2020 г.

 

 

 

Сподели статията: E-mail