subheader_сървъри

Управление на ИТ услуги

Всяка организация днес използва множество ИТ услуги с цел автоматизиране и оптимизиране на бизнес процесите и максимизиране на икономическия резултат. Поддържането на тези услуги налага необходимост от специалисти в ИТ сферата. РИСК Електроник като една от най-опитните фирми на пазара предоставя възможност за поддръжка на информационна инфраструктура и управление на ИТ услуги на своите клиенти.