subheader_сървъри

Облачни системи

Риск Електроник в сътрудничество с водещи компании в бранша предоставя възможност за изграждане на частни облачни системи за своите клиенти. Използвайки широко портфолио от ИТ инфраструктурни продукти и софтуерни платформи може да бъде осигурена: надеждност, гъвкавост, ефективност, необходими за: бързо, безпрепятствено и защитено изграждане на среда за необходимите на организацията приложения и услуги.