информационна_сигурност

Общ преглед

Киберсигурността представлява защита на компютри, сървъри, мобилни устройства, електронни системи, мрежи и данни от злонамерени атаки. Кибератаките обикновено са насочени към достъпа, промяната или унищожаването на важна информация и данни, изнудване на потребителите за пари или проваляне на нормалните работни процеси.

 

При нас в RISK Electronics защитата на информация и данни е разделена на седем слоя в така наречената „Многослойна защита“. Всеки слой отговаря за различен тип решения или подходи. Слоевете са йерархично подредени и зависими помежду си. При наличието на слабо звено в някой от слоевете може да бъде направен пробив в мрежата или системата като цяло и да бъдат извършени злонамерени действия.

 

Според гореизложеното е желателно всяка организация да запълни липсващите звена в киберзащитата си.