subheader_internet-of-things

Общ преглед

"Всичко в мрежата" или както е известна в цял свят „IoT“ е глобална концепция, която предлага съвременна свързаност между устройства, услуги и системи, които покриват широка гама от протоколи. Решения от типа „IoT“ имат отношение към множество сектори като здравеопазване, производство, транспорт, ритейл, автомобилна индустрия, земеделие и др.