subheader_news

Общ преглед

„Всичко в мрежата“ или както е известна в цял свят „IoT“ (Internet of things) е глобална концепция, която предлага съвременна свързаност между устройства, услуги и системи, които покриват широка гама от протоколи. Решения от типа „IoT“ имат отношение към множество сектори като здравеопазване, производство, транспорт, ритейл, автомобилна индустрия, земеделие и др.

 

 

Умно паркиране
 
Умно осветление

 

Умно сметосъбиране
 
Умни конструкции

 

Шумови карти
 
Следене на електромагнитни полета

 

Следене на трафика
 
Умни сгради

 

Умни домове
 
Умна търговия

 

Умна логистика
 
Умно земеделие

 

Умно животновъдство
 
Системи за превенция

 

Умни водни ресурси
 
Интелигентни измерватели