subheader_hardware

Услуги, свързани с клиентски ИТ проекти

 

  Избор на хадуер за реализация на решението
Тестване и оценка на хардуер
Доставка, инсталиране и конфигуриране на хардуерните компоненти
  Обучение на клиента за работа с устройствата