DCX

Общ преглед

Стремителното развитие на интерактивните технологии, технологиите за визуализация и въобще навика да се живее в една „цифрова реалност” са довели до промяна на мисленето у потребителя и изискват ново ниво на общуване между търговците и клиентите.

 

Дигиталната медия и интерактивната комуникация с купувача все повече ще се превръщат от атрибути на лукса в реален инструмент, който да способства, от една страна, за взимането на решение за покупка и от друга – за увеличаване на оборота и печалбите.

 

С използването на Wi-Fi в магазина търговеца въвлича потребителя още по-ефективно в процеса на пазаруване, като превръща, например, смартфона на клиента в средство за получаване на информация – подробно описание, възможност за съчетаване с други продукти, складова наличност.

 

Така, при новите условия на пазара, решения от типа digital customer experience започват да се превръщат в едно от основните средства, което да помогне търговците да разширят използването на мобилните технологии за по-успешно управление на продажбите и да направят процеса на пазаруване една привлекателна и приятна емоция.