DCX

Наука и образование

Училище на бъдещето

 

Представяме ви концепцията на RISK Electronics за нови технологични решения за училища!

 

Училище на бъдещето Училище на бъдещето

 

 Училищен WiFi Училищен WiFi;
 Училищно радио Училищно радио;
 Училищна телевизия Училищна телевизия;
 Видео наблюдение Видео наблюдение;
 Контрол на достъпа Контрол на состъпа;
 КИОСК Интерактивен КИОСК;
 Интерактивна дъска Интерактивна дъска;
 Интерактивна маса Интерактивна маса;
 Интерактивна стена Интерактивна видеостена;
 Озвучаване Озвучаване;
 Дигитално меню Дигитално меню;
 Проследяване на транспорта Проследяване на транспорта.