DCX

Банков сектор

В условията на конкурентна среда всеки бизнес регулярно преосмисля стратегията си. Дигитализацията , интернет и технологиите като цяло дават възможност за получаване на услуга или продукт от много различни източници. Сега повече от всякога обслужването има ключова роля за задържането на клиентите и превръщането им в лоялни такива. Преживяното от клиентите при комуникация с една компания или на място в един обект има своя дългосрочен ефект върху поведението му и именно там трябва да бъдат насочени усилията.

 

Ние предлагаме решение, което се изгражда изцяло в контекста на вашия бизнес. Подходът ни за реализиране на такъв проект не се ограничава до инсталация и поддръжка на системата. Екипът отго ворен за проекта следва предварително начертани стъпки, основани на световна методология за бизнес консултиране.

 

 

 

Ето какво предлагаме

 

  Анализ на аудиторията;
  Система за поднасяне на таргетирано съдържание;
  Интерактивни предложения на мобилните телефони на клиентите;
  Технологии за управление на обслужването.