DCX

Анализ на производителността

Въпросът за производителността е от голямо значение за всеки бизнес.  За да може той да увеличи ефективността на работата си трябва да може да си отговори на следните въпроси:

1. Кои са най-производителните магазини?

2. Кои са нещата, които могат най-бързо да бъдат подобрени?

3. Върху какво трябва да се акцентират маркетинговите усилия?

Всичко това е обект на задълбочен анализ на много и различни данни, събрани посредством софтуер за анализ на производителността.  Те ще дадат отговор къде се намира бизнесът в сравнение с конкуренцията по отношение на промоционални и маркетингови активности и как би могла да се подобри производителността му.